Is vapen slecht voor je?

*Scroll down to read English translation*

De laatste tijd is vapen veel in het nieuws te zien, vooral het slechte nieuws. Er zouden veel mensen ziek zijn geworden door het gebruik en zelfs een paar sterfgevallen. Nu vinden wij het als speciaalzaak natuurlijk heel erg belangrijk dat wij de juiste informatie verspreiden en mensen veilig kunnen adviseren, dus zijn wij op onderzoek uitgegaan en hebben we alle feiten op een rijtje gezet, zodat we de brandende vraag kunnen beantwoorden ‘’Is vapen slecht voor je?’’

 

Het nieuws

De afgelopen weken hebben we met een zwaar gevoel het nieuws gevolgd en de berichten van mensen die ziek worden en zelfs sterven door vapen gelezen. Een vreselijke aandoening (lipoid pneumonie) zou veroorzaakt worden door het gebruik van e-sigaretten. Nu bestaat vapen al een aantal jaar met vrijwel geen berichten van ernstige ziektes en/of sterfgevallen. Dus vroegen wij ons af “Hoe kan dit?”.

 

De ontdekking

Na goed en grondig onderzoek bleef één onderwerp opvallen, namelijk het gebruik van THC. Bij de vele gevallen werd het duidelijk dat hetgeen wat zij gemeen hadden het gebruik van THC vloeistoffen was. Nu is THC op zichzelf geen gevaar, maar wat er mee gebeurt wel.

 

De THC markt

Met de groei van het THC gebruik en dat van de e-sigaret markt werd het al snel interessant om deze twee markten te combineren. Als dit op een juiste en verantwoorde manier gedaan wordt, is er niks aan de hand en kan het zelfs veel mensen helpen. Maar THC is een duur product en is in zijn pure staat een te dikke vloeistof om te vapen. Om deze materialen te vapen/verdampen moeten ze het verdunnen. Dit wordt gedaan door professionele bedrijven die dit op een veilige manier doen , maar helaas is er ook een zwarte markt voor ontstaan. Deze zwarte markt gaat iets minder zuiver te werk.

 

De zwarte markt

De zwarte THC markt begon zich razendsnel te ontwikkelen en zijn plek te creëren. Zoals voorheen al genoemd is THC een kostbare vloeistof die te dik is om te gebruiken. Zo bedachten ze op de zwarte markt een manier om met goedkope chemicaliën de vloeistof te verdunnen. Alleen nu ontstond het volgende probleem: Een verdunde vloeistof is minder zuiver en  minder waard. Dus verdikte zij de vloeistof met nog meer schadelijke chemicaliën om het vervolgens als een ‘’puur product’’ te kunnen verkopen en er zo meer aan te kunnen verdienen.

 

De slechte stoffen en het gevolg

Onder de chemicaliën bevonden zich onder andere Vitamine E-acetaat wat veelal gebruikt wordt in gezichtsverzorgings producten tegen acne. Verder werden er in een onderzoek ook pesticides ontdekt in alle geteste illegale pods. Doordat  deze vloeistoffen gemaakt worden met deze schadelijke chemicaliën die niet bedoeld zijn voor inhalatie, veroorzaken deze genoemde lipoid pneumonie. Met als gevolg dat deze ernstige longziekte verspreid werd door de illegale verkoop.

Kort geleden zijn twee broers uit het Amerikaanse Kenosha County Wisconsin gearresteerd voor de verkoop van de beruchte pods. Deze mannen waren in het bezit van een voorraad met de waarde van zo’n 1.5 miljoen dollar aan illegale THC cartridges. Het opvallende hieraan was dat de voorraad ontdekt was op slechts een paar kilometer afstand van de gemelde ziektegevallen.

 

Het reguliere vapen

Het vapen bestaat nu al een hele tijd, zo’n 10 jaar en in die tijd zijn er vrijwel geen meldingen geweest van mensen die ziek zouden zijn geworden door het gebruik ervan. Wel zijn er miljoenen succesverhalen van mensen die een gezondere levensstijl hebben kunnen ontwikkelen en gestopt zijn met het gebruik van traditioneel tabak.

Uit vele onderzoeken betreft het gebruik van een E-sigaret komen we tot een aantal conclusies.

 • het gebruik van een E-sigaret is 95 tot 98% minder schadelijk dan het gebruik van traditioneel tabak.
 • Het is een bewezen succesvolle manier om te stoppen met roken.
 • De vloeistoffen van een E-sigaret bevatten veel minder schadelijke stoffen.
 • De kans op hart- en vaatziektes verkleint aanzienlijk.
 • De kans op een beroerte vermindert.
 • Het reuk en smaakvermogen keert terug.
 • De longfuncties verbeteren.
 • Bevordert de conditie.
 • Controle over de hoeveelheid MG nicotine en de mogelijkheid om geheel zonder te gebruiken.

Vapen heeft al miljoenen mensen geholpen om een betere en gezondere levensstijl te ontwikkelen en is een van de meest effectieve manieren om te stoppen met roken.

Wil je er nou zeker van zijn dat je goede en veilige producten aanschaft of als je nog vragen hebt over de toestanden rondom vapen? Breng dan even een bezoekje aan een van de vele shops.

 

De conclusie

Natuurlijk willen we nu dan toch antwoord op de brandende vraag ‘’is vapen slecht voor je?’’

Rook je niet en heb je het niet nodig dan raden wij het natuurlijk af, maar als de producten van een veilige leverancier komen en verantwoord gebruikt worden is het in elk geval veel beter als roken.

Wil je toch nog wat meer informatie bezoek dan onze website www.rotterdamp.com

of neem een kijkje in één van onze vestigingen.

Is vaping bad for you?

Lately vaping has been in the headlines and not in a good way. People are getting sick and even dying from using a vaporizer. We, as a specialty store find it important and want to inform and advise correctly. So we did our own research and put all the facts in order to finally answer the frequently asked question ‘’Is vaping bad for you?’

 

The news

We have been watching the news with a heavy heart for the past couple of weeks, about people getting sick and dying because they were using a vaporizer. A terrible condition (Lipoid Pneumonia) is said to be caused by vaping, but vaping has been around for quite a while now with almost no cases of illnesses or deaths. So we wondered ‘’ How is this possible?’’

 

The discovery

After thorough research we have found one subject very noticable, THC usage. It became clear that in most cases they had found proof that THC liquid was used. This on itself is rather harmless, but the consequences are a different story.

 

The THC market

With the growing THC market and Vaping market it became very interesting to combine the two. If this is done in a responsible manner it’s not that bad and can even help a lot of people, but THC is a valuable product and in its pure state way too thick to vape, so they have to thin it out. This is mostly done by professional companies, but unfortunately due to its popularity and high value the black market also started to make and sell it. Sadly these products aren’t safe.

 

The black market

The black THC market quickly evolved and made its presence. As said previously THC is a very valuable product that’s too thick to use, thus they figured out a way to make it thinner using dangerous chemicals. The next problem occured: A thinner product is less pure and so, less valuable. They again started to thicken the liquid using even more dangerous chemicals to eventually sell it as a ‘’pure product’’ to make more profit.

 

Dangerous chemicals and the consequences

One of the dangerous chemicals found in the illegal THC cartridges was Vitamin E-citate, used mostly in skincare products to battle acne. They also found pesticides in all the tested illegal cartridges. Because they were made with harmful chemicals which are not meant to be inhaled, they cause the condition named lipoid pneumonia. With the result this very dangerous lung condition was spread by the illegal sale.

 

Not long ago two brothers from Kenosha County Wisconsin in America were arrested for selling the dangerous cartridges. The two men had stock worth approximately 1.5 million US dollar. The remarkable part of the story was that the brothers were arrested not far from the illness cases.

 

Regular vaping

Regular vaping has been around for at least 10 years now, and in that time nearly no signs of illness or death have appeared by the usage of e-cigarettes. However, there have been a lot of success stories from people being able to develop a healthier lifestyle and quitting traditional tobacco.

 

Studies have shown that vaping does include some very big improvements

 • The usage of e-cigarettes is 95-98% less harmful than traditional tobacco.
 • Its proven to be a successful tool in quitting tobacco.
 • E-liquid contains a lot less harmful substances.
 • The chance on heart and artery diseases decreases.
 • The chances of a stroke lower.
 • Smell and taste improve.
 • Lung Functions are restored.
 • Increase in stamina
 • Control on the amounts of nicotine and the option for nicotine free.

 

Vaping has helped millions of people to live a healthier life and is proven to be the most effective in quitting smoking. To be sure the products you buy are of good and safe quality, or want to know more about the circumstances around vaping, we advise you to visit one of your local shops.

 

The conclusion

Of course now we want to have the answer on our burning question:
‘’is vaping bad for you?’’ If you don’t smoke we strongly advise you not to do it, but if you buy the products from a known and certified retailer and with proper usage. We can assure you that it is a lot better than smoking.

 

Do you still want to know more, visit our website www.rotterdamp.com

or drop by at one of our shops.